ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ПРИ КОРИСТУВАННІ САЙТОМ

WWW.LVIVHOLOD.COM ТА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ “LVIVHOLOD”

Терміни

1. У межах чинної політики використовуються такі терміни:

1.1. Персональні дані – будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано певної або визначеної фізичної особи (суб’єкту персональних даних).

1.2. Мобільний додаток – місце дистанційної торгівлі та обслуговування клієнтів, що функціонує під знаком для товарів і послуг “LVIVHOLOD” та є безкоштовним програмним забезпеченням, що встановлюється споживачем на мобільний (стільниковий) телефон або інший пристрій Користувача  за його бажанням.

1.3. Сайт – місце дистанційної торгівлі, що працює під знаком для товарів і послуг “LVIVHOLOD” та розташований за WEB адресою: www.lvivholod.com.

1.4. Володілець (Продавець) – інтернет-магазин Lvivholod.com

1.5. Користувач – дієздатна фізична особа, яка досягла 18-річного яка користується  мобільним додатком та\або Сайтом та\або здійснює покупки з метою особистого, кінцевого споживання, не пов’язаного з підприємницькою, комерційною діяльністю за допомогою Мобільного додатку та\або Сайту;

1.6. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), отримання, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення Персональних даних.

1.7. Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття Персональних даних певній особі або певному колу осіб.

1.8. Знищення персональних даних – дії, в результаті яких стає неможливим відновити зміст Персональних даних у інформаційній системі персональних даних і (або) в результаті яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

1.9. Плагін – додаток, незалежно скомпільований програмний модуль, що динамічно підключається до основної програми, призначений для розширення або використання її можливостей.

1.10. Файли cookie – це текстовий файл або файли, що містять невеликий обсяг інформації, які відправляються веб-браузеру і зберігаються на пристрої Користувача. До таких пристроїв можна віднести комп’ютер, мобільний телефон або інший пристрій, за допомогою якого Користувач відвідує Сайт чи користується мобільним додатком.

Загальні положення

2. Дані правила, є діючою політикою Володільця щодо використання Сайту та/або Мобільного додатку та політики щодо Персональних даних, що збираються за їх допомогою.

2.1. При використанні Користувачем Сайту та\або Мобільного додатку, наданні\розміщенні інформацію на Сайті та\або в Мобільному додатку, чи при будь-якому іншому використанні, Користувач зобов’язуєтесь виконувати дані правила, а також дотримуватися у своїх діях норм законодавства України.

2.2. У випадку, якщо Користувач не погоджується з даними правилами він не може продовжувати користування Сайтом, Мобільним додатком.

2.3. Володілець не перевіряє інформацію опубліковану/надану Користувачем та не несе відповідальності за їх зміст, а також за можливе заподіяння шкоди або будь-яких інших збитків третім особам діями Користувача.

2.4. Заборонено копіювати, поширювати, демонструвати, змінювати матеріали (в тому числі будь-які їх частини) та/або фотографічні твори з цього сайту, а також використовувати їх будь-яким у будь-якому вигляді іншим чином для суспільних чи комерційних цілей, без попереднього письмового погодження з Володільцем. Будь-яке використання матеріалів Сайту та\або Мобільного додатку (в тому числі будь-які їх частини) без попереднього письмового погодження з Володільцем заборонено. Всі права на матеріали та фотографічні твори належать їх власникам.

2.5. Встановлення Користувачем на свій пристрій Мобільного додатку або використання Мобільного додатку будь-яким іншим способом, а також використання Сайту означає згоду Користувача з умовами цієї політики, у тому числі згоду Користувача на обробку Володільцем його Персональних даних, у випадках, коли положеннями чинного законодавства потрібна така згода.

2.6. У випадку якщо Користувач не погоджується з даними правилами він не може продовжувати користування Сайтом чи Мобільним додатком.

2.7. Володілець не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих Користувачами, а також за заподіяння шкоди і будь-яких інших збитків, які можуть виникнути при використанні Сайту та Мобільного додатку Користувачам та/або третім особам.

2.8. Володілець не несе ніякої відповідальності ні перед Користувачами, ні перед третіми особами ні за порушення Користувачами даних правил, ні за наслідки такого порушення.

Згода на обробку персональних даних

3. Використовуючи Сайт та\або Мобільний додаток Користувач надає Володільцю наступну згоду на обробку, використання та зберігання Персональних даних Користувача з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень, податкового, бухгалтерського обліку, статистичної звітності, тощо.

3.1. Інформація, надана Користувачем під час користування Сайтом та\або Мобільним додатком є його персональними даними. Персональні дані Користувача (прізвище, ім’я, по батькові, номер мобільного(стільникового) телефону, фотокартка, дата народження, відомості про місце перебування, проживання та інші дані щодо Користувача) є конфіденційною інформацією. Збір, обробка та подальше поширення таких персональних даних здійснюється Володільцем відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, інших нормативно-правових актів України, а також умов цієї політики.

3.2. Володілець має право на поширення отриманих Персональних даних Користувача без  згоди Користувача:

–    у випадках, якщо передача Персональних даних прямо передбачена законодавством України;

–    у випадках передбачених цією Політикою, в т.ч. для отримання рекламних, маркетингових та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші, іншої інформації про діяльність Володільця та/або партнерів.

3.3. Володілець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову та/або електронну адресу, а також відправляти повідомлення засобами телефонної та електронної комунікації, електронними месенджерами, здійснювати дзвінки, тощо на наданий Користувачем номер мобільного (стільникового) телефону тощо.

3.4. Користувач надає Володільцю право здійснювати обробку його Персональних даних, у тому числі: розміщувати Персональні дані в базах даних Володільця, здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності) тощо.

3.5. Володілець прийняв на себе зобов’язання щодо захисту отриманих Персональних даних Користувача від несанкціонованого доступу третіх осіб, та не поширення/передачу третій стороні (крім передачі даних пов’язаним особам, партнерам, особам, уповноваженим Володільцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного органу).

3.6. У випадку зміни своїх Персональних даних Користувач, має право надати Володільцю оновлену інформацію, звернувшись через встановлені канали комунікації з відповідним повідомленням. У разі невиконання Користувачем даної вимоги, Володілець не несе відповідальності за несприятливі наслідки, пов’язані з використанням застарілих даних Користувача.

3.7. Користувач надає однозначну згоду на те, що всі дані в тому числі персональні, в т.ч.  дані про здійснені Користувачем покупки можуть бути отримані, збережені, оброблені та використані Володільцем й іншими вповноваженими Володільцем третіми особами без обмеження за строком і територією, у тому числі й за межами України, з метою створення нових програм лояльності, вивчення споживчого попиту, у маркетингових, інформаційних, рекламних або інших аналогічних цілях, наданні Користувачу рекламних та інформаційних матеріалів без обмежень.

3.8. У процесі обробки Персональних даних Користувач має права визначені Законом України “Про захист персональних даних”.

3.9. Володілець вживає заходи із захисту персональних даних Користувачів  від несанкціонованої обробки.  У зв’язку із цим обробка Персональних даних здійснюється виключно працівниками, які підписали зобов’язання про нерозголошення Персональних даних, що стали їм відомі в результаті виконання своїх трудових обов’язків.